Καλώς ήρθατε

Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου

 

www.dsreth.gr

 
Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης. Στη σελίδα μας θα βρείτε άρθρα , συνδέσμους και υλικό σχετικά με τον Σύλλογο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Θωμάς Λεχωβίτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Βουλγαράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δέσποινα Δασκαλάκη ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαράλαμπος Ραπτάκης ΤΑΜΙΑΣ
Στυλιανός Κιαγιάς ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Κουρμούλης ΜΕΛΟΣ
Πέτρος Στεφανάκης ΜΕΛΟΣ
Καλλιόπη Τσικνάκη ΜΕΛΟΣ
Αναστάσιος Φανουργάκης ΜΕΛΟΣ

 

Είσοδος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ρέθυμνο,16-6-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &                                                         Α.Π. 561Α

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου                

Ταχ. Κώδικας: 74100

Τηλ. : 2831022409                                                                 

Φαξ: 2831052475             

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς τις και τους κ.κ. Προέδρους

των  Δικηγορικών Συλλόγων.

           

 Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι σε μας γνωστό το «φαινόμενο  των εξουσιοδοτήσεων», που λαμβάνει ενδημικές διαστάσεις, κυρίως όσον αφορά τις διαταγές πληρωμής, προσημειώσεις κλπ. Εισπρακτικές-δικηγορικές εταιρίες, αλλά και άλλοι Δικηγόροι, ζητούν από Δικηγόρους των περιφερειακών, ιδίως,  Δικηγορικών Συλλόγων   να παραστούν στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και να προβούν στην κατάθεση δικογράφων, χωρίς   Γραμμάτιο Εισπράξεως Κρατήσεων, που αφορά την Κατάθεση του Δικογράφου,  με την αιτιολογία ότι οι ίδιοι έχουν προβεί στην έκδοση δικού τους Γραμματίου και με την διατύπωση «θα σου πληρώσω τον κόπο σου», αποτιμώντας αυτόν τον «κόπο» συνήθως σε 10 ευρώ.

            Προκειμένου να συνεισφέρομε  στην αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Σας εκθέτει τα παρακάτω:

Α.Θεωρούμε ότι είναι μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης, από τον Δικηγόρο που ΔΕΝ καταθέτει το δικόγραφο, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση Γραμματίου από το ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑ, «διαφορετικά η διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη»(παρ.4 αρθρ.61,Ν4194/2013.). Αυτό, ασφαλώς το γνωρίζουν οι εκδότες των «εξουσιοδοτήσεων», οι οποίοι, αντί να απαιτήσουν από τους εντολείς τους την προβλεπόμενη από τον Δικηγορικό Κώδικα αμοιβή τους για τη σύνταξη του δικογράφου,   εκθέτουν τον εαυτό τους, τους εντολείς τους και τους συναδέλφους τους στον κίνδυνο ακυροτήτων και μιας σειράς συνεπειών, ασφαλιστικών, φορολογικών και πειθαρχικών.  Γνωρίζουν επίσης, ότι για την αποφυγή πρακτικών, οι οποίες, κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να αποβούν δικονομικά, αλλά ακόμη και ποινικά ερευνητέες, θεσπίστηκε η   κατάθεση δικογράφων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Β. Οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικηγόρου, στα πλαίσια της άσκησης του λειτουργήματος του,περιγράφονται, μεταξύ άλλων,    α) στους Δικονομικούς Κώδικες β) Στον Κώδικα Δικηγόρων και γ) στον Κώδικα Δεοντολογίας. 

            Ειδικότερα,ο πληρεξούσιος Δικηγόρος, οριζόμενος με «εξουσιοδότηση», παρίσταται ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέως και καταθέτει το δικόγραφο, συντασσομένης εκθέσεως. Δηλαδή, στα πλαίσια της ιδιότητας και της αρμοδιότητας του, προβαίνει στην διενέργεια διαδικαστικής πράξης, που επιφέρει δικονομικές και ουσιαστικες συνέπειες. Και βέβαια, η «εξουσιοδότηση», δεν μπορεί να νοηθεί, νομίμως, διαφορετικά από τον οριζόμενο από τον Κ.Πολ.Δ. όρο  «Πληρεξουσιότητα». Στην περίπτωση των «Εξουσιοδοτήσεων», πρόκειται για  «μεταπληρεξουσιότητα», όπου ο πληρεξούσιος Δικηγόρος, εφόσον έχει την δυνατότητα διορισμού μεταπληρεξουσίου Δικηγόρου, μεταβιβάζει στον μεταπληρεξούσιο Δικηγόρο μέρος ή το σύνολο των εντολών του εντολέα του και ο μετραπληρεξούσιος Δικηγόρος, προβαίνει στην διαδικαστική πράξη για λογαριασμό του εντολέα.  

            Σύμφωνα με το   Άρθρο 96  Κ.Πολ.Δ., «1. Η πληρεξουσιότητα δίνεταιείτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόματα των πληρεξουσίων…».

            Σχετικά με την άσκηση της Αγωγής,σύμφωνα με το  Άρθρο 215 Κ.Πολ.Δ :«1. Η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεταικαι με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο. Η κατάθεση του δικογράφου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 119. Κάτω από το δικόγραφο που κατατέθηκε συντάσσεται έκθεση στην οποία αναφέρεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της κατάθεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 
               Στο Άρθρο 217 Κ.Πολ.Δ, ορίζεται ότι«-Οι διατάξεις για την αγωγή εφαρμόζονται και σε κάθε δικόγραφο εισαγωγικό δίκης, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος».
 
               Και στο Άρθρο 626 Κ.Πολ.Δ:«-1. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της απαίτησης.Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και συντάσσεται κάτω από αυτήν έκθεση».
 
 
               Οι ΕΚΘΕΣΕΙΣ, προβλέπονται στο    Άρθρο 117 Κ.Πολ.Δ:
«1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι: 
α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν,
β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία κάθε προσώπου που είναι παρόν,
γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που 
συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς,
δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέπραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξανή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναμία τους να υπογράψουν.
 
 

            Τα Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων, ορίζονται από τον ΝΟΜΟ  4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», Φ.Ε.Κ. τ. Α΄,   Φ . 208 /27-9-2013, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013, Φ.Ε.Κ. τ. Α΄,  . Φ. 242/6-11-2013.

 

 Συγκεκριμένα:

 

«Άρθρο 61

Προκαταβολή εισφορών − κρατήσεων

1. Ο δικηγόροςγια την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής,υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές

 

4. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

 

5. Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται. Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

            Στο Άρθρο 82 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπονται τα της  αξίωσης  αμοιβής του Δικηγόρου για την παροχή των υπηρεσιών του :

«1. Δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 1, στο σύζυγο ή σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση….».  

3. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται πειθαρχικά, εάν κριθεί ότι αντίκειται στην αξιοπρέπεια του δικηγόρου.

 

Γ.Δηλαδή, συνοπτικά, δημιουργούνται προβλήματα 1. Απαραδέκτου της διαδικαστικής πράξης, αν αυτή  δεν συνοδεύεται από κατάθεση του γραμματίου κρατήσεων του παρισταμένου Δικηγόρου. 2. Παραβίασης της ασφαλιστικής   νομοθεσίας 3. ¨Παραβίασης της  φορολογικής  νομοθεσίας  και 4. Πειθαρχικών ευθυνών.

Στα πλαίσια λοιπόν του αυτονοήτου καθήκοντος μας, να διαφυλάξουμε τα μέλη μας από τις σοβαρότατες αυτές διακινδυνεύσεις, φρονούμε   ότι επείγει η ενημέρωση κάθε Δικηγόρου για τα παραπάνω και η επισήμανση στους Γραμματείς των Δικαστηρίων για το καθήκον τους να διασφαλίζουν την προσκόμιση του γραμματίου προκαταβολής από τον παριστάμενο δικηγόρο αλλά και την υπενθύμιση της υποχρέωσης τους ,   του άρθρου 61 παρ 6 του Ν. 4194/2013«Κώδικας Δικηγόρων», : «6. Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας».

 

Δ.Δεχόμαστε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους ίδιους τους κρατικούς φορείς (π.χ. .Ι.Κ.Α. σε σχέση με τους συνεργαζόμενους δικηγόρους) που καταστρατηγούν νόμο του κράτους, τον Δικηγορικό Κώδικα, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των νέων κυρίως επιστημόνων, την κρίση και την δεσπόζουσα θέση τους, που προκάλεσαν την οργή και την καταγγελία της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Και τώρα, ερχόμαστε στην ανάγκη, να υπερασπίσουμε την νομιμότητα και την αξιοπρέπεια του Δικηγορικού λειτουργήματος, από πλήγματα  «εκ των ένδον», από Δικηγόρους,  που υιοθετούν πρακτικές που έχουν καταγγελθεί  και αποδοκιμαστεί από το σύνολο του Δικηγορικού Σώματος και που, ασφαλώς εμπίπτουν στις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας (άρθρο 41 Κώδικα Δικηγόρων).

Ε.Εκμεταλλευόμενοι την κρίση που πλήττει την κοινωνία,   το επάγγελμα μας και ιδίως τους νέους Δικηγόρους, προσβάλλουν το λειτούργημα και την προσωπικότητα του   Δικηγόρου, με την αυθαίρετη και εξευτελιστική αποτίμηση του «κόπου» του, και αυτό γίνεται από   Δικηγόρους,   οι οποίοι, μάλιστα,  επικαλούνται και την «συναδελφικότητα», με ετεροβαρείς βεβαίως συνέπειες. 

                                                                                     Με Εξαιρετική εκτίμηση,

                                                                            Ευάγγελος Εμμ. Μουνδριανάκης

                                                                            Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρεθύμνου  

 

Πρόσφατα νέα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Read more

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -Δ.ΥΠ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -Δ.ΥΠ.Α

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΑΦΙΣΑ  

Read more

Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικηγορικού συλλόγου Ρεθύμνης. Στην Σελίδα μας θα βρείτε άρθρα , συνδέσμους και υλικό σχετικά με τον Δικηγορικό σύλλογο Ρεθύμνου.

Ιστορία Συλλόγου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης ιδρύθηκε στα τελευταία χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1880, στη διάρκεια της ισχύος της περίφημης Σύμβασης της Χαλέπας (1878).

Περισσότερα

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική Ανακοινωσεις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ